نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خانه » محصول » دانلود نقشه های اتوکدی خانه لاری های یزد

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود نقشه های اتوکدی خانه لاری های یزد

دانلود نقشه های اتوکدی خانه لاری های یزد

4,000 تومان

رای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید »  »  بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود نقشه های اتوکدی خانه لاری های یزد

دانلود نقشه های اتوکدی خانه لاری های یزد

دانلود نقشه های اتوکدی خانه لاری های یزد

معمـــاری یـــک هنر انســـان مداراســـت و وظیفـــه آن ایجاد مـــکان زندگـــی در قالب فـــرم برای اوســـت. ایـــن هنـــر فـــرم و فضـــا را جهـــت آســـایش انســـان و نیـــل بـــه زندگـــی راحـــت در نظر میگیـــرد. صحبت از فـــرم و فضا صرفا” صحبـــت از کالبد معماری نیســـت، بلکهگونه های مختلـــف مواجهـــه معمـــاری بـــا اجتمـــاع میباشـــد. فـــرم معمـــاری و زندگـــی انســـان رابطـــه دوســـویه باهـــم دارند، به نحـــوی که عدم توجه به هرکدام تأثیرات نامناســـبی در شـــکل گیری معمـــاری مطلوب میگذارد. بررســـی تار یـــخ معماری نشـــان میدهد این هنر در گذشـــته به جهـــت توجـــه به هـــر دو ی ایـــن مقوله ها (فـــرم معمـــاری و زندگی انســـان،) در ایجاد شـــرایط مناســـب برای انســـان موفـــق عمل کرده اســـت.
الگـــو حافـــظ چیزی اســـت کـــه از لحـــاظ تار یخی معنـــای غالب آن اســـت. چیزی کـــه باید تکرار و تقلید شـــود، و بدین ســـان الگو به کلیترین معنای آن، یک نظم ســـاختاری اســـت.
(گولـــد، کولـــب، )91 :1376الگو را میتـــوان رو یکردی به «معیارها» و «ســـنجه ها» دانســـت کـــه امکان بهتریـــن کار کرد را ممکـــن میکنند. همچنیـــن الگوهـــا را راه حل هایی برای یک طراحـــی مناســـب میداننـــد که امـــکان کارکـــرد بهینـــه و مطلـــوب را در عرصه پاســـخگویی فضایـــی ممکـــن میکنـــد. بنابرایـــن هـــر فضـــای شـــهری براســـاس الگـــوی خاصـــی شـــکل میگیـــرد تا بتواند به نیازهای شـــهروندان پاســـخ دهـــد. (محمودی نژاد، انصـــاری، پورجعفر، تقوایـــی، )2 :1385حال اینگونه اســـتنباط میشـــود کـــه یک طرح معمـــاری زمانی میتواند بهترین عملکرد و کارآیی را داشـــته باشـــد، و انتظـــارات کاربران را برآورده کنـــد، که در آن به الگوها توجه شـــود

——————————————

دانلود نقشه های اتوکدی خانه لاری های یزد

توضیحات فایل دانلود نقشه معماری:

توضیحات فایل :

  –فرمت این فایل DWG  می باشد.

 -شامل پلان نما و برش می باشد

بصورت اختصاصی و برای اولین بار توسط وب سایت معمارآنلاین عرضه شده

گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود

هزینه محصول :4.000تومان

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید »  »  بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود نقشه های اتوکدی خانه لاری های یزد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود نقشه های اتوکدی خانه لاری های یزد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است