آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
خانه » محصول » دانلود نقشه معماری خانه اردکانیان-پلان اتوکدی خانه اردکانیان یزد

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

دانلود نقشه معماری خانه اردکانیان-پلان اتوکدی خانه اردکانیان یزد

دانلود نقشه معماری خانه اردکانیان-پلان اتوکدی خانه اردکانیان یزد

توضیحات

دانلود نقشه معماری خانه اردکانیان-پلان اتوکدی خانه اردکانیان یزد

دانلود پلان کدی خانه کهکشان اصفهان

 

محله قصابها ، خیابان سلمان فارسی، کوچه شاهدباز

خانه اردکانیان در حدود صد و چهل سال پیش به همت آخوند ملاعلی اردکانی و برادر او ساخته شده است. این خانه، علاوه بر دو حیاط اصلی، بخش جداگانه بیرونی در آن سوی کوچه دارد که در اینجا معرفی نشده است. مجموعه خانه اردکانیان، مانند بسیاری از خانه های شهر، از دو بخش با دو حیاط مجزا تشکیل شده است. هر دو حیاط مستطیل شکل و شمالی-جنوبی است. مساحت بخش غربی بیش از دیگری است، ولی فضاهای بخش شرقی مفصل تر و پر تزیین تر است.

عمده فضاهای هر دو حیاط یا هر دو خانه بر روی زمین و در یک طبقه ساخته شده است. سطح فضاهای زیرزمین اندک است؛ و در طبقه دوم نیز، فقط در جبهه جنوبی فضاهایی قرار دارد. در بخش غربی مجموعه، در طبقه دوم، گوشوارهایی در طرفین ایوان قرار دارد. در خانه شرقی، در سمت غربی ایران، تالار جنوبی نیم طبقه ای واقع است.

هر دو حیاط از سه جانب، شمال و غرب و جنوب، با فضاهای مختلف محصور شده است؛ و جبهه چهارم (جبهه شرقی) هر دو، فقط دیوارهایی تراش خورده و قاب بندی شده است. در حیاط شرقی، قابهای مذکور عمیق تر است و به ایوانچه شباهت یافته است. این قابها دیوارها را چون مجموعه ای از عناصر مجوف رو به حیاط جلوه می دهد. تقسیمات این قابها مشابه با نماهای روبه روی آنهاست. در نتیجه، در هر دو حیاط، دو نمای رو به هم متقارن است.

ورودی اصلی خانه در شمال قرار دارد. راهرو ورودی کمی پس از مدخل به دو دالان تقسیم شده است که یکی به حیاط شرقی و دیگری به حیاط غربی راه می برد. دالانها پیچ و تاب بسیار دارد و به همین علت، ورودی خانه صورتی پیچیده یافته است؛ ليکن در آن، اثری از هشتی یا فضای مشابه آن، به منزله عنصر اصلی و هویت بخش ورودی، دیده نمی شود. این صورت احتمال تغییر در طرح اولیه مجموعه ورودی را به ذهن متبادر می کند.

در هر دو بخش خانه، انتظام فضایی جبهه های اطراف حیاطها همچون الگوی متداول دیگر خانه های شهر یزد است. نکته در خور توجه در اینجا انتظام فضایی کاملا قاعده مند جبهه جنوبي خانه بزرگ تر (غربی) است؛ به این ترتیب که ایوان تالار مانند چلیپاشکلی در مرکز قرار گرفته است و دو اتاق در طرفین آن نشسته اند. حیاط از طریق دو راهرو کوتاه در طرفین به ایوان راه می یابد. در جلوی هر یک از اتاقها نیز، ایوانچه ای قرار دارد که در نمای این جبهه، واسطه پیوند هر اتاق با حیاط است. از طرف دیگر، هر اتاق دری به تالار دارد. لذا می توان از تالار نیز وارد اتاقها شد. به این ترتیب، اگرچه ایوان تالار مانند و هر یک از اتاقها مستقلا با حیاط پیوند دارند؛ در میان آنان، پیوندی محکم در امتداد محور شرقی- غربی برقرار است. وجود ایوانچه ها در کنار ایوان تالار مانند میزان فضای نیم باز را در این جبهه دو چندان کرده است. بنابراین نمای مذکور بسیار متخلخل و پرسایه شده و در این میان، آرسیهای گوشوارهای ایوان تنها سطوح بسته آن است.

نکته مهم در نمای جنوبی این حیاط نسبت دهانه ایوان به ارتفاع آن است. این ایوان از ایوانهای دیگر خانه های یزد کشیده تر و بلندتر است؛ به طوری که اندازه دهانه ایوان به اندازه عرض ایوانچه های طرفین آن بسیار نزدیک شده است. جالب اینکه بنا به خانه اردکانیان» معروف است و نسبتهایی مانند نسبتهای ایوان مذکور در نمای خانه های شهر اردکان دیده می شود. به این ترتیب، شاید بتوان نتیجه گرفت که بانی خانه، که احتمالا اردکانی بوده، ساخت آن را به استادی اردکانی سپرده است. وجود بادگیری رفیع بر فراز این جبهه بی شک اثری قوی در نمای آن گذاشته است.

دیوارهای این بادگیر را با چفت قاب بندی کرده اند تا سطح آن تراش خورده شود. به این ترتیب، نمای بادگیر به نماسازی جبهه جنوبی افزوده شده است. دیگر نماهای حیاط خانه غربی نکته برجسته ای ندارد. اصولا به نظر می رسد که در طی زمان، تغییراتی در خانه حادث شده و نماهای آن طرح اصیل خود را از دست داده باشند.

سراسر جبهه جنوبی حیاط شرقی نیز به ایران تالار مانند بزرگی اختصاص یافته است. این فضای نیم باز وسیع را می توان متشکل از دو بخش دانست: بخشی که در جوار حیاط قرار دارد و شکل و شمایل ایوان یافته است؛ بخشی که به طرفین گسترش یافته و به تالار بزرگی می ماند که به سوی حیاط گشوده شده باشد؛ لیکن با دقت بیشتر می توان دید که این دو بخش در واقع فضایی واحد را تشکیل می دهند و ترکیب سقفهای آنها نیز به گونه ای است که آن دو را به هم پیوند می زند و حاصل آن فضایی است که هم به حیاط نظر می کند و هم از آن مستقل است. این تالار فضایی گوشوارمانند در غرب خود دارد که همچون نیم طبقه ای به آن باز می شود.

در طرفین ایوان تالار مانند دو کفش کن قرار دارد. به این ترتیب، همه جبهه جنوبی حیاط شرقی فقط از فضاهای نیم باز پدید آمده است؛ در حالی که دو جبهه شمالی و غربی حیاط تماما از فضای بسته تشکیل شده است. از این رو، نمای جنوبی با دیگر نماها متفاوت است.

در نظری به برش افقی مجموعه، تقارن و نظم و هندسه در اغلب نقاط خانه کاملا مشهود است. در قاعده همه فضاهای اصلی و بزرگ، از اشکال هندسی کامل و منظم استفاده شده است؛ و این قاعده حتی فضاهای کم اهمیت تر، مانند پستوهای اتاقها، را شامل شده است. انبارها و دیگر فضاهای خدماتی نیز از نظم و قاعده بی بهره نیستند.

سطوح داخلی اتاقها و ایوانها و تالارهای اطراف حیاط تراش خورده و پر کار است، در حالی که سطوح داخلی فضاهای دورتر از حیاطها چنین نیست. اصولا هر چه به حیاطها نزدیک تر می شویم، دیوارها طراحی شده تر و تراش خورده تر و سقفها پرکارتر می شود. دیوارها و سقفهای راهرو ورودی خانه در ابتدا ساده اند؛ اما پس از آخرین گردش راهرو رو به حیاط، ناگهان چهره عوض می کنند و آراسته می شوند. از آنجا که اصولا وجود تزیینات در هر فضایی نشان دهنده اهمیت آن است؛ می توان گفت که در این خانه، هر فضایی به میزان پیوند و نزدیکی اش به حیاط، یعنی مهم ترین عرصه، ارج و منزلت می یابد.

طرح حیاطهای هر دو خانه از حوضی کشیده و نهر مانند، منطبق بر محور طولی، و باغچه های دو طرف آن اثر پذیرفته است. اصولا در این نوع از حیاط سازی، محور طولی اهمیت مضاعف می یابد و جبهه های دو انتهای حوض اصلی ترین جبهه های حیاط می شود. این طرح استخر های کشیده باغهای سنتی را به خاطر می آورد که درختان آراسته و با نظم و ترتیب در دو سوی آن صف می کشند و محوری را شکل می دهند که دو عمارت ابتدا و انتهای آن را مشخص می کنند.

_________________

دانلود نقشه معماری خانه اردکانیان-پلان اتوکدی خانه اردکانیان یزد

توضیحات فایل دانلود نقشه معماری:

فرمت این فایل DWG –و 3 شیت نقشه شامل پلان برش و نما  جامع و کامل کاملا اختصاصی می باشد.

-بصورت اختصاصی توسط وب سایت  معمارآنلاین  عرضه شده? 

 -گارانتی بازگشت وجع شامل این محصول میشود??

 – منابع این فایل بصورت کامل می باشد?

در صورت مشکل پرداخت از کد USSD اختصاصی سایت ما استفاده کنید

 *788*97*112211#

هزینه محصول : تنها با پرداخت ففط 18.000 تومان????

?حجم فایل : 20.45مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش در خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود نقشه معماری خانه اردکانیان-پلان اتوکدی خانه اردکانیان یزد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود نقشه معماری خانه اردکانیان-پلان اتوکدی خانه اردکانیان یزد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است