آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خانه » بانک مقالات انسان طبیعت معماری » بررسی ساختار تخم مرغ در سازه ساختمان

اطلاعیه سایت

تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست

»  0916-891-1243

» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید

» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت

انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید

M_abdali@

بررسی ساختار تخم مرغ در سازه ساختمان

بررسی ساختار تخم مرغ در سازه ساختمان

بررسی ساختار تخم مرغ در سازه ساختمان

بطور كلي انتخاب مصالح در طبيعت براساس عملكرد و تطابق با نيروهاي محيطي و نيز هماهنگ با فرم ساختار انتخاب مي شود . مثلا در تخم مرغ به دليل اينكه پوسته آهكي آن خاصيت فشاري دارد ، فرم سازه به گونه اي است كه به صورت فشاري عمل كند . بهترين فرم براي توزيع يكنواخت فشار ، فرم سهمي مي باشد . ولي تخم برخي از لاك پشت هاي دريايي و ماهي ها كه پوسته آنها خاصيت كششي دارد

 

قدرت تحمل بسيار زياد فشاري پوسـته تخـم مـرغ بـه دليـل استفاده مناسبي است كه از مصالح فشاري آن در بهينه تـرين فرم براي تحمل فشار ، يعني فرم سهمي شده است

تغيير شكل پيدا كرده و عملكردي كششي دارند . ) يعني تطابق مصالح با فرم (نوع ديگري از تبيين اين اصل در طبيعت اين است كه مثلا چنانچه موجودي مدتي در شرايط بي وزني و يا در شرايطي كه يكي از استخوانهايش كاملا از كار باز گرفته شود ، قرار گيرد ، به علت كم شدن مقدار كلسيم استخوان و ساير تغييرات ساختماني از ضريب ارتجاعي آن كاسته شده وقابليتهاي آن كاهش مي يابد . ) 391يعني تطابق مصالح با نيروها و عملكرد . (
ب ( استفاده از اين اصل در معماري
آروپ ، هريس ، هانت و توروجا ، پايه و اساس هر ساخت و ساز را شناخت مواد و مصالح سازنده آنتشكيل ميدهد . اين كه مصالح ساختماني چيست و چگونه ساخته شده و شكل گرفته است .392چوب ماده ايست كه قابليت مقاومت در برابر نيروهاي كششي و فشاري را دارد ، اما سنگ تنها دربرابر نيروهاي فشاري استقامت دارد . عناصر افقي سنگي فقط در صورت محدوديت طول دهانه وتقويت مي توانند روي عناصر عمودي سنگين مانند ستونها يا پايه ها قرار گيرند .393
مصالح بنايي طيفي از مصالح هستند كه خصوصيات مشترك دارند و شامل عناصر حجمي هسـتند .
يعني آجرها ، سنگها ، بلوكهاي بتني و تايلهاي رسي و خشت پخته و خشك شده كه در ملات قـرارداده مي شوند تا جرزها و ديوارها را شكل دهند . دوام نسبتا خوب فيزيكي و شيميايي اين مصـالح ،اجراي خوب در برابر آتش ، قدرت فشـاري مناسـب و عدم توانايي در تحمل نيروي كششـي از خـواص ايـن مصالح استتغيير شكل پيدا كرده و عملكردي كششي دارند . ) يعني تطابق مصالح با فرم (نوع ديگري از تبيين اين اصل در طبيعت اين است كه مثلا چنانچه موجودي مدتي در شرايط بي وزني و يا در شرايطي كه يكي از استخوانهايش كاملا از كار باز گرفته شود ، قرار گيرد ، به علت كم شدن مقدار كلسيم استخوان و ساير تغييرات ساختماني از ضريب ارتجاعي آن كاسته شده و قابليتهاي آن كاهش مي يابد . ) 391يعني تطابق مصالح با نيروها و عملكرد .


ب ( استفاده از اين اصل در معماري
آروپ ، هريس ، هانت و توروجا ، پايه و اساس هر ساخت و ساز را شناخت مواد و مصالح سازنده آن تشكيل ميدهد . اين كه مصالح ساختماني چيست و چگونه ساخته شده و شكل گرفته است .392 چوب ماده ايست كه قابليت مقاومت در برابر نيروهاي كششي و فشاري را دارد ، اما سنگ تنها در برابر نيروهاي فشاري استقامت دارد . عناصر افقي سنگي فقط در صورت محدوديت طول دهانه و تقويت مي توانند روي عناصر عمودي سنگين مانند ستونها يا پايه ها قرار گيرند .393
مصالح بنايي طيفي از مصالح هستند كه خصوصيات مشترك دارند و شامل عناصر حجمي هسـتند . يعني آجرها ، سنگها ، بلوكهاي بتني و تايلهاي رسي و خشت پخته و خشك شده كه در ملات قـرار داده مي شوند تا جرزها و ديوارها را شكل دهند . دوام نسبتا خوب فيزيكي و شيميايي اين مصـالح ،اجراي خوب در برابر آتش ، قدرت فشـاري مناسـب وعدم توانايي در تحمل نيروي كششـي از خـواص ايـن مصالح است

عدم قدرت كششي ايـن مصـالح ، بخصـوص تاثير تعيين كننده بر فرمهاي سازه اي دارد كه اين نوع مصالح براي آنها مناسب است . عدم وجود قدرت كششي به اين معني است كه بار از نوع خمشي با حجم زياد نمي تواند تحمل شود .لذا عناصر سازه اي بنايي بايد به صورت فشار محوري مـد نظـرقرار گيرد . آنها مي توانند به صورت ديوارها ، پايه ها ) جرزها (، قوسها ، طاقها و گنبد ها استفاده شوند ، نه به صورت عناصـرافقي از نوع دال . « 39عدم قدرت كششي ايـن مصـالح ، بخصـوص تاثير تعيين كننده بر فرمهاي سازه اي دارد كه اين نوع مصالح براي آنها مناسب است . عدم وجود قدرت كششي به اين معني است كه بار از نوع خمشي با حجم زياد نمي تواند تحمل شود .لذا عناصر سازه اي بنايي بايد به صورت فشار محوري مـد نظـرقرار گيرد . آنها مي توانند به صورت ديوارها ، پايه ها ) جرزها (قوسها ، طاقها و گنبد ها استفاده شوند ، نه به صورت عناصـرافقي از نوع دال . « 39

 

قدرت تحمل زياد فشاري و عدم توانايي تحمـل كشـش درمصالح بنايي ، سازه هاي معماري ايران كه مصالح اصلي آن ،مصالح بنايي بود ، را به سمت طاق و قوس و گنبد سوق داد .تطابق مصالح با فرم

_______

منابع:

391-فرشاد،مهدي،)،(1353فرمهاي ساختماني،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيراز. ص 170
392- مجله صفه شماره 27دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،پائيز و زمستان .1377ص 86
393- سالوادوري،ماريو،)،(1384سازه در معماري،ترجمه محمود گلابچي،چاپ پنجم،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ص 1
394- همان منبع391
– فرشاد،مهدي،)،(1353فرمهاي ساختماني،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه پهلوي شيراز. ص 170
392- مجله صفه شماره 27دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي،پائيز و زمستان .1377ص 86
393- سالوادوري،ماريو،)،(1384سازه در معماري،ترجمه محمود گلابچي،چاپ پنجم،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ص 1
394-همان منبع

وب سایت معمار آنلاین

0

User Rating: 4.3 ( 1 votes )
امتیاز 5.00 ( 3 رای )

راهنما

  • 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
  • 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
  • 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
  • 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir

درباره پروژه معماری :

مجتبی ابدالی دهدزی هستم.بنیان گذار و مدیر ارشد معمار آنلاینـ ،ارشد معماری،عاشق معماری و هدف طراحی این وب کمک به دوستان معمار ... امتیاز ،نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما در پیشبرد اهداف سایت نقش شایانی ایفا می کند ..

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است