اطلاعیه سایت

$ جشنواره تابستانهـ معمار آنلاینـ $

با خرید 2 رساله از سایت ما 1 رساله هدیه بگیرید

اقلیم شهر یا استان خود را رایگان هدیه بگیرید

 برای دیدن کلیک کنید

تماس با پشتیبانی + ایدی تلگرام

     0939-530-5451 

M_abdali@ 

0916-691-2986

M_abdali_d@

بایگانی برچسب ها: نحوه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

نحوی نگراش و تدوین رساله معماری

نحوی نگراش و تدوین رساله معماری

نحوی نگراش و تدوین رساله معماری نحوی نگراش و تدوین رساله معماری مقدمه و کلیات> پیشینه پژوهش> روش > نتایج >بحث > نتیجه گیری > پیشنهادها به دقت به چارت بعدی عمل کنید اسلاید اول بسم الله و عنوان-همان روی جلد تزتان شماره کل صفحات و هر صفحه در هراسلاید درج شود در مقدمه و کلیات یک منبع داخلی و یکی خارجی جدید و مرتبط تر را توضیح دهید بقیه را لیست کنید فرضیات-سوالات- اهداف و جمع بندی از سوابق درح کنید ابتدای روش نمودار گردش ک...

ادامه مطلب