اطلاعیه سایت

$ جشنواره بهــــاره معمار آنلاینـ $

با خرید 2 رساله از سایت ما 1 رساله هدیه بگیرید

اقلیم شهر یا استان خود را رایگان هدیه بگیرید

 برای دیدن کلیک کنید

برای خرید کردن از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید!!

تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام

0939-530-5451

0916-691-2986

  M_abdali@ 

برای تبادل رساله + فروش رساله تماس بگیرید

بایگانی برچسب ها: مصالح کاربردی در ساختمان

اصول انتخاب و بکارکیری مصالح در ساختمان

اصول انتخاب و بکارکیری مصالح در ساختمان

اصول انتخاب و بکارکیری مصالح در ساختمان مصالح کاربردی در ساختمان در این مقاله به مباحث زیر پرداخته میشود اهداف رفتاري مقایسه سختی کانیها مصالح ساختمانی و معماری تاثیر آب بتر مصـالح ساختمانی انــــواع سـفیدکهای ســاختمانـی قابلیتجــذب و انعکاس نور و صـدا مزیت شنـاخت مصالح برای معمـاران اطلاعات پایه ای مربوط به وزن ، حجم ، چگالی ، سختی خطر واکنش های شیمیایی  بر مصالح مورد استفاده در بنا ترکیبات شیمیایی که به مصالح ساختمان آسیب مـی رسانند اصلی ت...

ادامه مطلب