اطلاعیه سایت

$ جشنواره تابستانهـ معمار آنلاینـ $

با خرید 2 رساله از سایت ما 1 رساله هدیه بگیرید

اقلیم شهر یا استان خود را رایگان هدیه بگیرید

 برای دیدن کلیک کنید

تماس با پشتیبانی + ایدی تلگرام

     0939-530-5451 

M_abdali@ 

0916-691-2986

M_abdali_d@

برای تبادل رساله + فروش رساله تماس بگیرید

بایگانی برچسب ها: دانلود مطالعات معماری سبزوار

دانلود مطالعات اقلیمی سبزوار

دانلود مطالعات اقلیمی سبزوار

 دانلود مطالعات اقلیمی سبزوار دانلود مطالعات معماری سبزوار ▼ فصل اول: ♦ مطالعات و شناخت منطقه ♦ موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ♦ اقلیم و بارندگی ۱-۱ موقعیت جغرافیایی و اقلیم کشور ایران ۲-۱ موقعیت جغرفیایی واقلیم استان خراسان در ایران ۳-۱ موقعیت جغرافیایی شهرستان سبزوار در استان خراسان ۴-۱ موقعیت جغرافیایی روستای زعفرانیه ۵-۱ اقیم شهرستان سبزوار ۱-۵-۱ تغییرات ماهيانه دما ۲-۵-۱ میانگین دما ۳-۵-۱ حد اقل و حداكثر مطلق دما ۴-۵-۱ جدول اقلیمی سب...

ادامه مطلب