اطلاعیه سایت

$ جشنواره تابستانهـ معمار آنلاینـ $

با خرید 2 رساله از سایت ما 1 رساله هدیه بگیرید

اقلیم شهر یا استان خود را رایگان هدیه بگیرید

 برای دیدن کلیک کنید

تماس با پشتیبانی + ایدی تلگرام

     0939-530-5451 

M_abdali@ 

0916-691-2986

M_abdali_d@

بایگانی برچسب ها: دانلود برنامه فیزیکی مسجد

ضوابط ومقررات طراحی مساجد

ضوابط ومقررات طراحی مساجد

ضوابط ومقررات طراحی مساجد سرفصلها فصل اول : تعاريف و پيش نيازها ……………………………………. ٤ فصل دوم : الزامات قانونی ………………………………………… ١٢ فصل سوم : الزامات و توصيه های عمومی ………………………. ١٣ فصل چهارم : الزامات وتوصيه های ...

ادامه مطلب