اطلاعیه سایت

$ جشنواره بهــــاره معمار آنلاینـ $

با خرید 2 رساله از سایت ما 1 رساله هدیه بگیرید

اقلیم شهر یا استان خود را رایگان هدیه بگیرید

 برای دیدن کلیک کنید

برای خرید کردن از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید!!

تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام

0939-530-5451

0916-691-2986

  M_abdali@ 

برای تبادل رساله + فروش رساله تماس بگیرید

بایگانی برچسب ها: بررسی اقلیم تبریز

دانلود مطالعات شهر تبریز

دانلود مطالعات شهر تبریز

دانلود مطالعات شهر تبریز دانلود-رایگان-مطالعات-اقلیمی-تبریز وجه تسميه شهرتبريز نام شهر مورد مطالعه تاکنون تارماکیس، تارماکیزا، تاوراکیس، تاورش، تاوریژ، توریس، توریز۱و۲، دبریز،تربیز،تبریز و… نامیده شده است. منابع قدیمی ایرانی بنای شهر رابه زبیده خاتون نسبت دادن که داستان برطرف شدن تب اورا دراین ناحیه تکرار کرده اند وتبریز را به معنی ریزنده تب ناشی از بیماری دانسته اند.در مورد یکی دیگراز وجه تسمیه های تبریز باید گفتکه مورخین ارمن...

ادامه مطلب