اطلاعیه سایت

$ جشنواره تابستانهـ معمار آنلاینـ $

با خرید 2 رساله از سایت ما 1 رساله هدیه بگیرید

اقلیم شهر یا استان خود را رایگان هدیه بگیرید

 برای دیدن کلیک کنید

تماس با پشتیبانی + ایدی تلگرام

     0939-530-5451 

M_abdali@ 

0916-691-2986

M_abdali_d@

بایگانی برچسب ها: انواع سفیدکهای ساختمانی

اصول انتخاب و بکارکیری مصالح در ساختمان

اصول انتخاب و بکارکیری مصالح در ساختمان

اصول انتخاب و بکارکیری مصالح در ساختمان مصالح کاربردی در ساختمان در این مقاله به مباحث زیر پرداخته میشود اهداف رفتاري مقایسه سختی کانیها مصالح ساختمانی و معماری تاثیر آب بتر مصـالح ساختمانی انــــواع سـفیدکهای ســاختمانـی قابلیتجــذب و انعکاس نور و صـدا مزیت شنـاخت مصالح برای معمـاران اطلاعات پایه ای مربوط به وزن ، حجم ، چگالی ، سختی خطر واکنش های شیمیایی  بر مصالح مورد استفاده در بنا ترکیبات شیمیایی که به مصالح ساختمان آسیب مـی رسانند اصلی ت...

ادامه مطلب