اطلاعیه سایت

$ جشنواره تابستانهـ معمار آنلاینـ $

با خرید 2 رساله از سایت ما 1 رساله هدیه بگیرید

اقلیم شهر یا استان خود را رایگان هدیه بگیرید

 برای دیدن کلیک کنید

تماس با پشتیبانی + ایدی تلگرام

     0939-530-5451 

M_abdali@ 

0916-691-2986

M_abdali_d@

برای تبادل رساله + فروش رساله تماس بگیرید

بایگانی برچسب ها: آيين كار ايمني پنجره هاي مدارس

استانداردهاي فضاي آموزشي (مدارس ابتدايي)

استانداردهاي فضاي آموزشي (مدارس ابتدايي)

استانداردهاي فضاي آموزشي(مدارس ابتدايي) فهرست مطالب: -فضاهاي مورد نياز -راهنماي طراحي -ضوابط و استانداردهاي كلي -ضوابط اقليمي -جدول استفاده از رنگ در مدارس -روشهاي نوين در طراحي مدارس -فهرست مطالب -منابع و ماخذ ضوابط و استانداردهاي كلي -آيين كار ايمني درهاي مدارس -آيين كار ايمني پنجره هاي مدارس -آيين كار ايمني كريدورها و راهروهاي مدارس -ضوابط طراحي ايمني پلكان مدارس -اصول طراحي ايمني مدارس در برابر آتش -اصول طراحي كلاس در مدارس ابتدايي ...

ادامه مطلب