مطالعات بیمارستان تخصصی کودکان

توضیحات

مطالعات بیمارستان تخصصی کودکان

تجھیزات بیمارستان مخصوص کودکان

استانداردھای بیمارستان کودکان

ضوابط تجھیزات بیمارستان کودکان

رنگ و فضای معماری بیمارستان کودکان

 

در میان انواع فضاھای معماری ، ھیچ فضای مانند مراکز درمانی در محل تلاقی دو مقوله ی کاربری پزشکی و فرم معماری قرار نمی گیرد و این بدان معنا نیست که یکی فدای دیگری شود . مطالعات فصلپیشین به مباحثی طبقه بندی شده در زمینهی طراحی بیمارستان تخصصی کودکان مبتلا به سرطان رھنمون می شوند . برای مثال رفتار کودکان در سنین مختلف و واکنش ھای آنھا به مراحل درمان مانندترس ، خشم و نگرانی …..منتج به بدست آوردن یک برنامه ریزی برای طراحی فضایی می شود کھکودک بتواند در این مکان عواطف خود را بروز دھد و با استفاده از محیط به تعدیل کردن این احساساتبپردازد . فضاھایی که بتوانند درد کودک را به وسیله ترفند حواس پرتی کمتر کنند . طراحی فضاھایی به منظور کاربری صرفاً بازی از اصول پایه طراحی معماری یک بیمارستان کودکان است .

اولین برداشتی که انسان از یک فضا دارد بسیار مھم است. نگاه اول کودکان به ساختمان بیمارستان تأثیرعمیقی بر ذھن آن ھا می گذارد. ساختار بیرونی ساختمان باید به چشم تمام سنین زیبا و دلپسند بیاید، ازنوزادان گرفته تا بزرگسالان.ساختمان بیمارستان باید ظاھری زیبا و ساده داشته باشد و از پیچیدگی ھای طراحی به دور باشد تا کودکانبتوانند روابط بین عناصر تشکیل دھنده ی آن را به خوبی درک کنند. ظاھر ساختمان ھمچنین باید گویایاتفاقاتی باشد کھ داخل آن می افتد. ترکیب فضاھای پر و خالی، مقیاس، رنگ و بافت، فاکتورھایی ھستندکه با آن ھا می توان از اضطراب و تشویش کودکان و خانواده ھایشان کم کرد. استفاده از رنگ ھا باید به
صورتی باشد که فضایی گرم و صمیمی و راحت را تداعی کند. بھتر است آن ھا بتوانند لمس کنند ومصالح و جنس ھای آن ھا را بشناسند. این روش ھا ھمگی در ایجاد برداشتی مثبت در ھنگام اولین نگاه بھ بیمارستان تأثیر مثبتی دارند. ھمچنین طراحی ساختمان بیمارستان باید به گونه ای باشد کھ در طول عمرساختمان ھیچگاه خسته کننده به نظر نیاید .(خانی راد، ١٣٨٩ ،ص ٢٠٣

 

____________________

X استانداردھای بیمارستان کودکانX تجھیزات بیمارستان مخصوص کودکانX رنگ و فضای معماری بیمارستان کودکانX ضوابط تجھیزات بیمارستان کودکانX مطالعات بیمارستان تخصصی کودکانX پایان نامه بیمارستان کودکانX پروپوزال معماری بیمارستان کودکانX تحقیق کامل در مورد بیمارستان کودکانX دانلود رساله کامل بیمارستان کودکانX رساله آماده بیمارستان کودکانX دانلود مطالعات بیمارستان کودکانX رساله کامل بیمارستان کودکان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات بیمارستان تخصصی کودکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *