مجتمع فرهنگی تفریحی

امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 2 مشتری
(دیدگاه کاربر 2)

20,000 تومان

تبادلات فرهنگی و تعاملات اجتماعی به لحاظ محيط فيزيکی آن در گذشته در مکانهايی همچون مساجد ,مراکز محله,بازار و در کليت شهر انجام می گرفت و فرهنگ جامعه با رشد و نموی آرام ولی منسجم روند خود را طی می کرد اما در دهه های اخير با افزايش جمعيت وروند رو به رشد شهر نشينی از طرفی و گسترش علوم وفنون ارتباطات از طرف ديگر و تغيير شيوه سکونت و شهر نشينی ,اين روند دچار تغيير و دگر گونی گرديد .در روند اين گسترش و شهر نشينی جديد فضاها و مختصات شهری بطور مطلوب ودر مقياس با ساکنان جديد آن رشد نيافت,پس طبيعی است که شاهد کجرويها و نارسايی هايی در اجتماع باشيم .

توضیحات

مجتمع فرهنگی تفریحی

چکیده:

تبادلات فرهنگی و تعاملات اجتماعی به لحاظ محيط فيزيکی آن در گذشته در مکانهايی همچون مساجد ,مراکز محله,بازار و در کليت شهر انجام می گرفت و فرهنگ جامعه با رشد و نموی آرام ولی منسجم روند خود را طی می کرد اما در دهه های اخير با افزايش جمعيت وروند رو به رشد شهر نشينی از طرفی و گسترش علوم وفنون ارتباطات از طرف ديگر و تغيير شيوه سکونت و شهر نشينی ,اين روند دچار تغيير و دگر گونی گرديد .در روند اين گسترش و شهر نشينی جديد فضاها و مختصات شهری بطور مطلوب ودر مقياس با ساکنان جديد آن رشد نيافت,پس طبيعی است که شاهد کجرويها و نارسايی هايی در اجتماع باشيم .

در جواب به اين نارساييها ی فرهنگی و قومی در ناحيه لرستان که علی رغم فرهنگ وپيشينه قوی  اين مرز وبوم مردم وخصوصانسل جوان با آن دست به گريبان هستند طراحی مجموعه فرهنگی تفريحی جهت پر کردن اوقات  فراغت جوانان و ايجاد مکانی که در آن بتوانند با حضور در کلاسهای عملی و نظری در ارتقاء سطح انديشه خود بکوشند موضوع طراحی اين رساله بوده است.

 

فهرست مطالب

فصل اول ۱

۱-۱٫مباني نظري طراحي ۲

۱-۲٫ تعريف فرهنگ ۳

۱-۲-۱٫ تعريف فرهنگ نزدايرانيان ۴

۱-۳٫معماري فرهنگ ۵

۱-۴٫معماري و هويت ۸

۱-۵٫سر زندگی ۹

۱-۶٫سازگاری ۱۱

۱-۷٫فضا ۱۳

۱-۸٫رابطه بین انسان و طبیعت ۱۳

فصل دوم ۱۶

۲-۱٫فرهنگسراي خاوران ۱۷

۲-۱-۱٫زير زمين ۱۸

۲-۲٫فرهنگسرا نگارستان (موزه قران ) ۱۸

۲-۲-۱٫لابی مرکزی ۱۸

۲-۳٫فرهنگسراي سرو ۲۰

۲-۳-۱٫واحد آموزش ۲۱

۲-۳-۲٫واحد عکاسي ۲۲

۲-۳-۳٫واحد زبان ۲۲

۲-۳-۴٫واحد کامپيوتر ۲۲

۲-۳-۵٫کارگاه هنرهاي تجسمي ۲۲

۲-۳-۶٫واحد نگارخانه ۲۳

۲-۳-۷٫واحد کتابخانه ۲۳

۲-۳-۸٫خانه مشق فرهنگسرا ي سرو ۲۳

۲-۳-۹٫نوار خانه موسيقي ۲۳

۲-۳-۱۰٫کانون قرآن ۲۳

۲-۳-۱۱٫کانون شعر و ادب فارسي ۲۴

۲-۳-۱۲٫کانون فيلم ۲۴

۲-۳-۱۳٫کانون شطرنج ۲۴

۲-۳-۱۴٫کانون تئأتر ۲۴

۲-۳-۱۵٫کانون موسيقي ۲۵

۲-۳-۱۶٫سالن ورزشي ۲۵

۲-۳-۱۷٫مهد کودک فرهنگسراي سرو ۲۵

۲-۳-۱۸٫امکانات رفاهي ۲۶

۲-۳-۱۹٫آمفي تئأتر شماره ۱ (تراس تابستاني ) ۲۶

۲-۳-۲۰٫آمفي تئأتر شماره ۲ ( سالن اجتماعات ) ۲۶

۲-۴٫مجتمع ورزشي رفسنجان اثر آقاي ميرميران ۲۷

۴-۲-۱٫نمايی از مجموعه ورزشی رفسنجان ۲۷

۲-۵٫مجتمع فرهنگی سينمايی دزفول ۲۸

۲-۵-۱خصوصيات ۲۸

۲-۵-۲٫نحوه ارتباط فضاها ۳۰

۲-۶٫مجموعه فرهنگي پمپيدو (پاريس ) ۳۳

۲-۷٫مرکز فرهنگي ژان ماري تجيبائو ( نومهآ، کالدونياي جديد) ۳۵

فصل سوم ۱۶

۳-۱-برنامه فیزیکی ۳۹

۳-۱-۱٫فضاها ۳۹

۳-۲٫برنامه فیزیکی مجتمع فرهنگی ،رفاهی کیو خرم آباد ۴۰

جدول(۲-۱) قسمت اداری ۴۰

جدول(۲-۲) خدمات ۴۱

جدول(۲-۳) تفریحی: ۴۲

جدول(۲-۴) فرهنگی ۴۳

۳-۳٫ساختار فنی و اجرایی ۴۵

۳-۳-۱٫گالري ۴۵

۳-۳-۲٫گردش ومسير حرکت در نمايشگاه: ۴۵

۳-۳-۳٫نور طبيعی: ۴۸

۳-۳-۴٫روشنايی از بالا ۴۸

۳-۳-۵٫نور جانبی ۵۰

۳-۳-۶٫تقسيم فضا در نمايشگاه: ۵۰

۳-۳-۷٫ارتفاع مناسب برای ديدن: ۵۲

۳-۴٫قسمت آموزشی ۵۴

فصل چهارم ۵۶

۴-۱٫اقليم ۵۷

۴-۴-۱-.ناحيه خشك و سرد كوهستاني ۵۷

۴-۱-۲٫ناحيه نيمه خشك و معتدل مركزي ۵۸

۴-۱-۳٫ناحيه گرم و خشك جنوبي : ۵۸

۴-۲٫بارش: ۵۹

۴-۳٫دما ۶۰

۴-۴٫باد ۶۱

۴-۵٫ناهمواريها ۶۳

۴-۶٫مراتع: ۶۵

۶-۷٫ سايت ۶۵

۶-۷-۱٫تحليل سايت: ۶۶

۶-۷-۲٫دسترسي هاي مستقيم و موثر ۶۹

فصل پنجم ۷۲

۵-۱-سازه‌هاي فولادي.. ۷۳

۵-۱-۲-طراحي ساختمان‌هاي فولادي.. ۷۴

۵-۱-۳-طراحي با توجه به اجزاي تشکيل دهنده فضاهاي داخلي ساختمان.. ۷۴

۵-۱-۴-لزوم محافظت در برابر حريق ، خوردگي و عايق بندي صوتي.. ۷۵

۵-۱-۵-توجيه اقتصادي سازه هاي فولادي.. ۷۶

۵-۱-۶- ارزش نهايي ساختمان.. ۷۶

۵-۱-۷-بررسي ميزان مصرف فولاد در ساختمان‌هاي فلزي.. ۷۷

۵-۱-۷-۱-فولاد.. ۷۷

۵-۱-۶-۲-محاسن فولاد.. ۷۷

۵-۲-مزاياي سازه هاي فولادي.. ۷۸

۵-۲-۱-مقاومت زياد.. ۷۸

۵-۲-۲-خواص يکنواخت.. ۷۸

۵-۲-۳-دوام.. ۷۸

۵-۲-۴-خواص ارتجاعي.. ۷۹

۵-۲-۵-شکل پذيري:.. ۷۹

۵-۲-۶-پيوستگي مصالح:.. ۷۹

۵-۲-۷-انفجار:.. ۷۹

۵-۲-۸-تقويت پذيري و امکان مقاوم سازي :.. ۸۰

۵-۲-۹-شرايط آسان ساخت و نصب:.. ۸۰

۵-۲-۱۰-سرعت نصب:.. ۸۰

۵-۲-۱۱-پرت مصالح:.. ۸۰

۵-۲-۱۲-وزن کم:.. ۸۰

۵-۲-۱۳-اشغال فضا:.. ۸۰

۵-۲-۱۴-ضريب نيروي لرزه‌اي:.. ۸۱

۵-۳-معايب سازه هاي فولادي.. ۸۱

۵-۳-۱-ضعف در دماي زياد:.. ۸۱

۵-۳-۲-خوردگي و  فساد فلز در مقابل عوامل خارجي:.. ۸۱

۵-۳-۳-تمايل قطعات فشاري به کمانش:.. ۸۲

۵-۳-۴-جوش نامناسب:.. ۸۲

۵-۶-سيستم تاسيسات مرکزي.. ۸۲

۵-۶-۱-مشخصات سيستم‌هاي گرمايش و سرمايش مرکزي… ۸۳

۵-۶-۲-سرمايش مرکزي.. ۸۵

۵-۶-۳-معايب سيستم هاي گرمايش و سرمايش مرکزي.. ۸۶

۵-۶-۴-بارهاي گرمايشي‌ و سرمايشي.. ۸۷

۵-۷- تهويه مطبوع .. ۸۹

۵-۸- فاضلاب .. ۹۰

۵-۹- تاسيسات و تجهيزات الكتريكي .. ۹۱

۵-۹-۱- سیستم اطفاء حريق.. ۹۵

فصل ششم ۱۰۱

۶-۱- روند شکل گیری طرح .. ۱۱۵

_____________________

توضیحات فایل :

فرمت این فایل بصورت Word  وشامل ۱۱۵ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۱۵٫۰۳ مگابایت

»  لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

پشتیبانی و قوانین محصول

————————————————————————

X اصول طراحي مجتمع فرهنگی تفریحیX پایان نامه مجتمع فرهنگی تفریحیX خرید رساله مجتمع فرهنگی تفریحیX خرید مطالعات مجتمع فرهنگی تفریحیX دانلود مطالعات مجتمع فرهنگی تفریحیX رساله مجتمع فرهنگی تفریحیX مجتمع فرهنگی تفریحیX مطالعات مجتمع فرهنگی تفریحی

 

2 دیدگاه برای مجتمع فرهنگی تفریحی

 1. نمره 5 از 5

  سلام، فایل های کد و تری دی مکس این پروژه رو هم میشه تهیه کرد؟

  • مدیریت سایت

   سلام
   اگه خواستید براتون طراحی میکنیم
   برای سفارش تماس بگیرید
   ۰۹۳۹۵۳۰۵۴۵۱

 2. نمره 5 از 5

  هزینه تقریبی رو لطفا ایمیل کنید…

  • مدیریت سایت

   سلام
   باشما تماس خواهم گرفت
   باتشکر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *