دانلود مطالعات دانشکده هنر

15,000 تومان

 

ردیف مشخصات پروژه وضعیت
1 فهرست مطالب موجود
2 چکیده موجود
3 منابع موجود
4 نقشه طرح ناموجود
5 فهرست اشکال،جداول موجود
6 طرح جامع فیزیکی موجود
7 برنامه فیزیکی موجود
8 تعداد صفحه هات(Word) 135
9 قیمت کلی (تومان) 15.000

 

 

توضیحات

دانلود مطالعات دانشکده هنر

مقدمات اهداف و ضرورتهاي طرح

در اوضاع و احوال کنوني براي حفظ منافع ملي شايسته است که دانشگاهها، به ويژه دانشکده هنر که هزينه هاي بس سنگيني دارند، به نيازهاي اقتصادي کشور توجهي ژرف معطوف کنند و از زياده روي در افزايش کمي جامعه دانشجويان، مگر در زمينه هايي که کاستي آشکار وجود دارد يا نياز آينده آن را روا مي‌دارد، بپرهيزند و از کم مايه کردن کار آموزش و پرورش دوري گزينند.

سخن ديگر اينکه در قلمرو آموزشهاي دانشگاهي بايد نيازها و وظيفه هاي اقتصادي تسلط فزاينده پيدا کنند.

الوين گولدنر جامعه شناس سرشناس امريکايي مي‌گويد: فرهيختگان دانشکده هنر « روشنفکران آینده» کشور به شمار مي‌آيند و سرمايه گراني براي پرورش آنان هزينه مي‌شود تا بتوانند با به کار گرفتن مجموعه اي از دانش منظم علمي در تحول و پيشرفت جامعه خود موثر و کارآمد باشند. با توجه به اين نگرش درباره فرهيختگان دانشکده هنردر کتاب سفيد سال ۱۹۸۷ دولت انگلستان آمده است که مقصود و هدف آموزش عالي« خدمت کارآمدتر به اقتصاد جامعه و پيوند نزديکتر با هنر و تجارت و ترويج و رونق کسب و کار است.»

۱ـ۲ـ دلايل انتخاب موضوع

با توجه به اينکه اهداف دانشکده هنر بايد در راستاي تامين:۱ـ آموزش ۲ـ پژوهش و گسترش دامنه علم و معرفت وهنر… ۳ـ خدمت به مردم و تامين نياز جامعه باشد لذا براي هرچه بهتر برآورده شدن اين اهداف بايد شرايط و امکانات لازم براي تاسيس دانشکده فراهم باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
   فصل اول(کلیات)
۱-۱بيان پژوهش
۱-۲بدنه پژوهش
۱-۳نتيجه پژوهش
۱- ۴ بیان اهداف طرح
۱-۴-۱ هدف کلی
۱-۴-۲ اهداف جزئی
   فصل دوم (روش تحقیق)
۲-۱ تحقیق در رشته معماری چه معنایی دارد
۲-۲ضرورت تحقیق درمعماری
فصل سوم (مبانی نظری)
۳-۱تايخچه مدارس ودانشگاهها
۳-۲ نگرش به هنر۳-۲-۱ فعاليت هنر۳-۲-۲ طبقه بندي هنر از ديدگاه نيوتن
۳-۲-۳ طبقه بندي هنر از ديدگاه هگل بر اساس سبك
۳-۲-۴  انواع هنر از لحاظ شكل
۳-۲-۵  انواع هنر از لحاظ محتواتابش آفتاب
۳-۲-۶  انواع هنر از لحاظ كاربرد
۳-۲-۷ انواع هنر از لحاظ بستر اجتماعي
۳-۳ فضاهای آموزشی
۳-۳-۱ کلاس ها
۳-۳-۲ استانداردهای طراحی گالری ها
۳-۳-۳ تعريف استانداردها:۳-۳-۴طرح وتنظيم كلي
۳-۴ استانداردها و ضوابط طراحی فضاي سبز
۳-۵ استانداردها و ضوابط طراحی فضاهای اداري۳-۷ استاندارد و  ضوابط طراحی قسمت فرهنگی۳-۷-۱  راهروهاي سالن نمايش
۳-۷-۱-۱ مشخصات عمومي ایستگاهها
۳-۷-۱-۲   ورودي ها و خروجي هاي سالن اجتماعات۳-۷-۳ شكل اساسي سالن۳-۷-۴ سالن سخنراني و تدريس۳-۷-۴ سالن سخنراني و تدريس۳-۷-۴-۲ كنفرانس، تدريس۳-۷-۵ استوديو طراحي-۳-۷-۶ استوديوهاي هنرهاي زيبا و ظريف

۳-۸ كارگاه ها

۳-۹ انباري ها

۳-۱۰ استوديوهاي رسم فني و غير فني۳-۱۱ كتابخانه
۳-۱۱-۱ كتب مرجع۳-۱۱-۲ وسايل
۳-۱۱-۳ واحد هاي قفسه كتاب
۳-۱۱-۴ قفسه ها۳-۱۱-۵ خواندن و مطالعه
۳-۱۲ وسايل بهداشتي
۳-۱۳ نمايشگاه
۳-۱۴ نوررساني
۳-۱۵ فضاهاي ورزشي
۳-۱۶ انباري
   فصل چهارم(شرایط اقلیمی)
۴-۱-اقلیم۴-۱-۱-بررسی میزان بارندگی
۴-۱-۲-بررسی میزان رطوبت۴-۱-۳-جريانات هوايي۴-۱-۴-نیازهای حرارتی در فضاهای ۴-۱-۵-نیازهای حرارتی در فضاهای داخلی۴-۱-۵-جهت قرارگیری
۴-۱-۶-تأمین آسایش در داخل بنا (با توجه به جهت‌گیری بنا)۴-۱-۶-۱- مطالعه تابش و سایه در دو حالت ممکن
۴-۱-۶-۲-چرخش ۳۰ درجه بنا به سمت جنوب غربی۴-۱-۶-۳-چرخش ۶۰ درجه بنا به جنوب شرقی۴-۱-۶-۴- مطالعه جذب انرژی خورشیدی روی بدنه‌
نتیجه‌گیری
فصل پنجم(شناخت بستر طرح)
۵-۱-موقعيت جغرافیایی استان در کشور۵-۱-۱-عرض و طول جغرافيائي۵-۱-۲- تحولات زمين شناسي
۵-۱-۳- زلزله۳-۲-۱- زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک محدوده دریاچه۵-۲-  ناهمواريهاي استان۵-۲-۱-ارتفاعات استان
۵-۲-۲-ارتفاعات جنوب
۵-۲-۳-ارتفاعات غرب
۵-۲-۴-ارتفاعات جنوب‌غرب
۵-۲-۵-ارتفاعات اطراف شهر قم
۵-۳-حوزه آبريز مرکزی ایران و شبکه رود ها۵-۳-۱-رودخانه جاجرود۵-۳-۲-رودخانه مسیله۵-۳-۳-رودخانه قره چای۵-۳-۴-بارشهاي فصلي۵-۳-۵-قنات ها و سرچشمه ها

۵-۳-۶-سد ها و بندها

۵-۳-۷-آبهاي راكد و دریاچه ه

۵-۳-۸-درياچه نمک۵-۳-۹-درياچه حوض سلطان۵-۳-۱۰-درياچه حوض مره۵-۳-۱۱-تفاوت میزان آب در قم با سایر نقاط کشور۵-۳-۱۱-مشكلات آب در استان قم۵-۴-۱-دشت کویرقم
۵-۴-۲- دشت سلفچگان و نيزار۵-۴-۳-دشت جعفریه۵-۵- وي‍‍‍‍‍‍‍ژگيهاي جمعيت استان قم۵-۵-۱-زندگي عشايري۵-۵-۲-ايل مهم استان
۵-۵-۳-مشاغل و توليدات عشاير استان۵-۵-۴-تقسيمات سياسي استان قم۵-۵-۵-سکونت‌گاه‌هاي شهري :۵-۵-۶- سکونت‌گاه‌هاي روستايي
۵-۵-۷- فضاهاي روستايي ويژه
۵-۵-۷-۱-کهک۵-۵-۷-۲-حمزقان۵-۶-موقعيت و حدود۵-۶-۱-موقعيت و حدود محدوده طرح۵-۷-معادن استان۵-۸-قطب هاي گردشگري۵-۸-۱-قطب توريستي – مذهبی
۵-۸-۱-۱-حرم حضرت فاطمه معصومه (س )
۵-۸-۱-۲-جمکران
۵-۹-گونه های گياهي و جانوري استان۵-۹-۱-گونه های  گياهي۵-۹-۲-زيست بوم هاى نادر استان۵-۹-۳-گونه های جانوري۵-۱۰-ويژگيهاي جمعيتي۵-۱۰-۱-جمعيت در استان
۵-۱۰-۲-ساخت سني جمعيت استان قم
۵-۱۰-۳-جمعيت شهر قم
۵-۱۰-۴-مهاجرت
۵-۱۰-۵-مهاجرت‌پذيري
۵-۱۰-۶-پيش‌بيني جمعيت شهر قم
۵-۱۱-ويژگيهاي اقتصادي و معيشتي در شهرستان قم    ۵-۱۱-۱-كشاورزي
۵-۱۱-۲-دامداري۵-۱۱-۳-صنايع دستي۵-۱۱-۴-صنايع۵-۱۲-ويژگيهاي فرهنگي شهر قم۵-۱۲-۱بازيها و تفريحات سالم
۵-۱۲-۲-آیین وسنن در قم۵-۱۲-۲-۱-ماه مبارك رمضان۵-۱۲-۲-۲-ماه محرم۵-۱۲-۲-۳-مساجد و تكايا۵-۱۲-۲-۴-عزادارى در بارگاه حضرت معصومه(س)۵-۱۲-۲-۵-اعياد و جشن‏هاى ملى و مذهبى۵-۱۲-۲-۶-عيد نوروز

۵-۱۲-۲-۷-شب چله

۵-۱۲-۲-۸-لاله گرداني (شمعداني گرداني)

۵-۱۳-جاذبه های اکولوژیکی سایت و مناطق مجاور

۵-۱۴-موقعیت مکانی طرح

۵-۱۵-حوزه نفوذی

۵-۵-۵-۱۶سیمای پیرامون

منابع

فصا ششم(مطالعات سازه)

۶-۱-سازه

۶-۲-تأسيسات

۶-۳-تأسيسات الكتريكي

۶-۳-۱-تاسيسات كنترل شرايط محيط

۶-۳-۲-سيستم هاي كنترل شرايط هوا

۶-۴-طرح پيشنهادي سيستم آتش نشاني و اطفاي حريق

۶-۵-نانوتکنولوژی – تصوری از تکنولوژی آینده

۶-۶-معماری اکوتک

۶-۶-۱-معماری اکوتک

۶-۶-۲-معماری اکوتک وفن آوری پیشرفته

۶-۶-۳-تکنولوژی به مثابه  ضرورتی در معماری

۶-۶-۴-طبیعت الهام بخش

۶-۶-۵-معماری و صرفه جویی در انرژی

۶-۶-۶-معماری و مسائل جهانی زیست محیطی

۶-۶-۷-از حفاظت تا سازگاری با طبیعت

۶-۶-۸-اهداف معماری اکوتک

۶-۶-۹-اکوتک و رابطه آن با طبیعت

منابع

فصل هفتم(طراحی کالبدی تحلیل وطراحی سایت)

زوایای دید سایت

منابع

[۱]- آقازاده هریس،احمد،تاسیسات حرارتی وبرودتی،انتشارات دهخدا،تهران۱۳۷۰،صص ۱۲۶-۱۹۰

۲ – آیت اللهی،حبیب الله،مبانی نظری،انتشارات رجاء،تهران ۱۳۷۶،صص ۷۸-۷۹

۳-الیاسی،جواد،هندسه درمعماری ایرانی،انتشارات روزنه،تهران۱۳۷۹،صص۳۲-۳۶

۴- احمدی ،غلامرضا،آموزش عالی درایران،انتشارات دانشگاه آزاد جنوب تهران،۱۳۸۲،صص ۷۵-۹۱

۵-استون کنت لب،دانلد،قبادیان،وحید،طراحی اقلیمی،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۴،صص۷۸-۱۱۳

۶- ارکانی،غلامحسین،تاسیسات الکتریکی،انتشارات دانشگاه تهران،تهران۱۳۷۷،صص۶۷-۷۲

۷ – بهادری،نسرین،نظام آموزش،انتشارات مهدیه قم،قم۱۳۷۳،ص ۵۸

۸ – پیرنیا،محمدکریم،درون گرایی درمعماری ایرانی،انتشارات فرهنگ وزندگی،تهران۱۳۶۵،صص۴۶-۵۳

۹ – پیرنیا،محمدکریم،معماری ایران،نشرهنر،کرمان۱۳۵۰،صص ۱۸-۳۹

۱۰- جعفرآبادی،محسن،تاسیسات آب وفاضلاب،انتشارات برنامه وبوجه،تهران۱۳۸۹،۸۶-۸۷

۱۱- جنکز،چارلز،بیضایی،فرهاد،فرم درمعماری،انتشارات مزیدی،تهران۱۳۷۵،صص ۱۸۶-۱۳۶

۱۲ -جعفرپور،جعفر،مقایسه دانشگاه جهان وایران،انتشارات وحدت،تهران۱۳۸۴،صص۱۹۸-۲۱۲

۱۳- جنکز،چارلز،بیضایی،فرهاد،فرم درمعماری،انتشارات مزیدی،تهران۱۳۷۵،صص ۱۲۲-۱۳۶

۱۴- چیرکو،نستانو،کشوری،حسن،فرم دربنا،دانشگاه آزادزابل،زاهدان،۱۳۷۹صص۲۳-۲۹

۱۵ – ده چشمه،وحید،پژوهش دردانشگاه،انتشارات علویون،تهران ۱۳۸۶،صص ۵۶-۷۱

۱۶ -ده چشمه،وحید،پژوهش دردانشگاه،انتشارات علویون،تهران ۱۳۸۶،صص ۳۴-۴۹

۱۷ -رمضانیان پور،علی اکبر،بتون واجرای آن،انتشارات دانشگاه علم وصنعت،تهران۱۳۷۴،صص۹۵

۱۸ – ریخته گران،محمدرضا،مدارس ایران درگذشته،انتشارات کنگره،تهران ۱۳۷۸،صص ۱۲۶-۱۵۸

۱۹ -ریچارد،دابر،مطلق،محمدرضا،طراحی دانشگاه،نشر دانشگاه تهران ،بهمن۱۳۷۲،صص ۳۹-۸۱

۲۰ – سالک جورابچی،احمد،طراحی ساختمانهای دانشگاهی (فضای کارآمدوابعاداستاندارد)،نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۹،صص ۱۱۵-۱۷۸

۲۱ -سالک جورابچی،احمد،طراحی ساختمانهای دانشگاهی (فضای کارآمدوابعاداستاندارد)،نشر دانشگاه تهران،۱۳۷۹،صص ۱۹۸-۲۵۶

۲۲ -سازمان برنامه وبوجه،گزارش توجیهی آماردانشگاه درایران،انتشارات سازمان برنامه وبوجه،تهران ۱۳۸۱،صص ۲۶-۸

۲۳- سعادتمند،مسعود؛تهویه مطبوع درساختمان،انتشارات نیما،مشهد۱۳۶۸،صص ۱۳۰-۱۳۲

۲۴-  شراهی،علی،اقلیم ومعماری قم،انتشارات متین،قم۱۳۷۹،ص ۹۵-۱۲۶

۲۵ – شاهمحمد،پریسا،مجله آبادی،سازمان مسکن وشهرسازی،شماره ی ۴۴،شاهکارهای نما،تهران۱۳۸۳،صص ۱۲-۱۷

۲۶- عسگری،محمدرضا،تسیراقلیم درمعماری،انشارات پاسارگارد،شیراز۱۳۷۶،صص۱۰۲-۱۳۵

۲۷ – فرشاد،مهدی،فرم وفضادرمعماری،انتشارات بنیاد نیشابور،۱۳۶۹،صص ۴۲-۴۷

۲۸ – فرشاد،مهدی،فرم وفضادرمعماری،انتشارات بنیاد نیشابور،۱۳۶۹،صص ۶۴-۶۶

۲۹- قبادیان،وحید،طراحی اقلیمی،نشردانشگاه تهران،۱۳۷۱،صص ۱۳۲-۱۵۶

۳۰- قبادیان،وحید،طراحی اقلیمی،نشردانشگاه تهران،۱۳۷۱،صص ۱۸۶-۱۸۷

۳۱ – قنبری،محمد،مجله آسمانه،انتشارات دانشگاه آزادقزوین،هنردرمعماری،تهران ۱۳۸۱،صص ۱۲-۲۷

۳۲ -کریر،راب،احمدی نژاد،محمد،تناسبات درمعماری،نشر خاک،تهران ۱۳۸۰،صص۱۴۸-۱۶۹

۳۳- کچویی،مریم،نقش آموزش درتوسعه کشور،انتشارات دیبا،تهران،۱۳۷۶صص۳۲-۷۶

۳۴- کسمایی،مرتض،پهنه بندی اقلیم ایران،انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن،تهران۱۳۷۶،صص۸۱-۱۴۶

۳۵- گلابچی،محمود،مجله معماری وشهرسازی،انتشارات علمی وفرهنگی،شماره ی ۷۳و۷۴،سازه درمعماری،تهران۱۳۸۲،صص ۴۱-۴۲

۳۶-گروتر،یورک،پاکزاد،همایون،زیبایی شناختی درمعماری،انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی،تهران۱۳۸۳،صص۱۳۶-۱۴۰

۳۷ – گروتر،یورگ،پاکزاد،همایون،زیبایی شناختی درمعماری،انتشارات دیبا،تهران۱۳۸۳،صص ۹۱-۹۴

۳۸ – گروتر،یورگ،پاکزاد،همایون،زیبایی شناختی درمعماری،انتشارات دیبا،تهران۱۳۸۳،صص ۵۶-۷۸

۳۹ – مظفری ترشیزی،حسین،اطلات معماری،انتشارات آزاد،تهران۱۳۸۱،صص ۳۱۴-۳۲۷

۴۰- مظفری ترشیزی،حسین،اطلات معماری،انتشارات آزاد،تهران۱۳۸۱،صص ۴۵۵-۴۵۸

۴۱ – مظفری ترشیزی،حسین،اطلات معماری،انتشارات آزاد،تهران۱۳۸۱،صص ۴۸۹-۴۹۶

۴۲ – مهریزدان،کوروش،زرتشت نابغه ی تمدن بشریت،انتشارات تمدن،یزد۱۳۷۹،صص ۳۷۱-۳۷۶

۴۳- موسوی،سیدمحسن،سیتم های لوله کشی وکانال کشی ساختمان،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا،تهران۱۳۷۲،صص۴۵-۵۱

۴۴ – ناس،جان،قیومی،مهرداد،ادیان ومعماری درتاریخ ایران،انتشارات علمی،یزد۱۳۶۹،صص ۳۶۲-۳۷۱

۴۵ – ناس،جان،قیومی،مهرداد،ادیان ومعماری درتاریخ ایران،انتشارات علمی،یزد۱۳۶۹،صص ۸۵-۹۱

۴۶- نصر،سیدحسین،نظم درمعماری،انتشارات خوارزمی،تهران ۱۳۷۷،صص ۲۱۶-۲۳۵

۴۷ – همایون،ناصر،دانشگاه درایران،انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی ،تهران،۱۳۸۵،صص۶۶-۹۷

۴۸- وصالی برازنده،صادق،آشنای بااستان قم،انتشارات حامد،قم۱۳۸۵،صص ۴۲-۷۵

———————–

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  وشامل ۱۳۵ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۲۰٫۰۰۰ تومان  ۱۵٫۰۰۰

حجم فایل : ۵٫۶ مگابایت

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل به پست الکترونیکی شما ارسال نخواهد شد

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود مطالعات دانشکده هنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *