دانلود رساله کلینیک بیماری های خونی کودکان

15,000 تومان

برای خرید  از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود رساله کلینیک بیماری های خونی کودکان

کلینیک-بیماری-های-خونی-کودکان

کلینیک-بیماری-های-خونی-کودکان

چكيده

 

امروزه کسی نمی تواند نقش محیط و تأثیرات آن را در هنر و رفتار کودکان نادیده بگیرد. کلینیک کودکان یکی از محیط هایی است که باید به طراحی محیطی آن توجه شود. این محیط باید دارای طراحی خاص و فضای مناسب حتی برای والدین کودک باشد. علاوه بر پرستاران، مربیان و روان شناسان کودک نیز باید در این محیط حضور داشته باشند و به کودکان از لحاظ روحی و روانی رسیدگی نمایند. یک کلینیک مناسب بچه ها تنها با نیاز دارویی و پزشکی رو به رو نیست، بلکه نیازهای حرکتی، اجتماعی، تکاملی و احساسی بچه ها باید در نظر گرفته شود. در محیطی مانند کلینیک ، بجاست که اتاقی برای بازی، طراحی و وسایل و مبلمان و زوایی نرم، درآن به کار برده شود. کودکان معمولاً به آسانی از نشستن و انتظار ناامید و خسته می شوند . پس در یک کلینیک کودکان، اتاق انتظار و راهروها باید متنوع و شاد باشد و باعث شود که علاقه ی کودکان به ماندن در یک چنین محیطی تحریک شود.بنابراین، چشم انداز و مناظر سرگرم کننده و نقش و طرح ها و نقاشی های مناسب برای کلینیک کودکان امری ضروری است. این طراحی ها و نقاشی ها باید برای کودک در محیط کلینیک جذاب و بسیار قابل فهم و دارای قدرت انتقال سریع موضوع باشد. بنابراین کوشش در جهت شناخت ویژگی های کودکان بدیهی به نظر می رسد.

اين پروژه در دو  بخش شناخت، مداخله شده است.

در فصل اول اين بخش طرح مسئله و چهارچوب نظري پژوهش آمده است. فصل دوم اطلاعاتي راجع به تاريخچه موضوع آمده است و در ادامه در فصل سوم معیارها وویژگی های معماری کودک  مورد بحث قرار گرفته است تا از اين طريق مشخص شود كه فضاي آرامش بخش براي كودكان داراي چه ويژگي‌هايي مي‌باشد و آنگاه در فصل چهارم به مفاهيمي چون كودك و نیازهای اساسی او وشناخت بیماریهای خونی کودکان اشاره شده است. در فصل پنجم معرفي نمونه ها وتحلیل آنها آمده است . فصل ششم شامل شناسايي بستر طرح مي‌باشد.

بخش دوم اين پروژه سطح مداخله است كه داراي سه فصل مي‌باشد.در فصل اول مباني نظري وتجزیه وتحلیل فضا ها آمده است.در فصل دوم برنامه فيزيكي طرح آمده است كه در انتهاي اين قسمت بخش‌هاي كلي مجموعه و ريز فضاهاي مجموعه مشخص گرديده است و در فصل سوم سازه وتاسیسات کلینیک موردتحلیل و بررسی  قرار گرفته است.

 

بخش اول: شناخت  ۱

فصل اول: کلیات  ۲

۱-۲- علت انتخاب موضوع  ۳

۱-۳- اهميت و ضرورت انجام پروژه ۳

۱-۴- روش گردآوري اطلاعات  ۴

فصل دوم: شناخت پیشینه‌ی موضوع  ۵

۲-۱  تاریخچه طب اطفال  ۶

۲-۲ – تاریخچه بیمارستان کودکان در ایران  ۷

فصل سوم: معماري كودكان  ۱۲

۳-۱- مقدمه  ۱۳

۳-۲-كودك و معماري  ۱۴

۳-۲-۱- معماري براي كودكان  ۱۵

۳-۳- كودك و فضا ۱۶

۳-۳-۱- دريافت حس كودك از فضا ۱۷

۳-۳-۲- نياز به تملك فضا ۲۱

‍‍۳-۳-۳- تأثير شخصيت كودك بر رابطه او با فضا ۲۱

۳-۳-۴- معيارهاي كيفيت فضاي مطلوب كودكان  ۲۲

۳-۴- ويژگي‌هاي معماري متناسب با مراحل رشد كودك  ۲۶

۳-۵- دستور العملي معماري براي كودكان  ۲۹

۳-۶- عملكرد كيفي  ۳۱

۳-۶-۱- محيطي بافضاي كافي  ۳۱

۳-۶-۲- اتاق همگاني  ۳۱

۳-۶-۳- اتاق‌هاي كوچك با درها. ۳۲

۳-۶-۴- طاقچه، گوشه، برآمدگي. ۳۲

۳-۶-۵- اضافه شدن عناصر  ۳۲

۳-۶-۶- مبلمان كودك  ۳۳

۳-۶-۷- عكس، نقشه، كتابخانه  ۳۳

۹-۱۳-۹- آشپزخانه كودكان در گوشه آشپزي  ۳۳

۳-۶-۸- جاهاي مختلف براي نگهداري انواع چيزها ۳۳

۳-۶-۹  طبيعت  ۳۴

۳-۶-۱۰ روشنايي  ۳۴

۳-۶-۱۱- زندگي چوبي  ۳۴

۳-۶-۱۲- رنگارنگ   ۳۴

۳-۶-۱۳- دستشويي- نه اتاق بچه  ۳۵

فصل چهارم: شناخت مفاهیم وابسته به موضوع  ۳۶

۴-۱- مقدمه  ۳۷

۴-۲- شناخت مخاطبين پروژه ۳۸

۴-۲-۱- گروه بزرگسالان  ۳۸

۴-۲-۱-۱- والدين و مراجعين  ۳۸

۴-۲-۱-۲- پرستاران  و كاركنان  ۳۹

۴-۲-۲- كودكان  ۳۹

۴-۲-۲-۱- مفهوم دوران كوردكي  ۴۰

۴-۲-۲-۲- مراحل رشد در دوران كودكي  ۴۱

۴-۲-۲-۳- روانشناسي رشد كودك  ۴۲

۴-۳- نيازهاي اساسي كودكان از ديدگاه روانشناسان  ۴۲

۴-۳-۱- نيازها از ديدگاه موري  ۴۳

۴-۳-۲- نيازها از ديدگاه مزلو  ۴۳

۴-۳-۳- نيازها و علايق ذاتي كودكان  ۴۴

۴-۳-۳-۱- جمع آوري اشياء  ۴۴

۴-۳-۳-۲- معمارهاي مصور و شكل‌هاي خنده‌دار  ۴۵

۴-۳-۳-۳- راديو تلوزيون  ۴۶

۴-۳-۳-۴- روياهاي روزانه يا خيال بافي  ۴۶

۴-۳-۳-۵- بازي  ۴۷

۴-۴-  ویژگی‌های فضاهای درمانی کودک   ۴۸

۴-۴-۳- روان شناسی محیط  ۵۰

۴-۴-۴- تأثیر متقابل انسان و محیط  ۵۱

۴-۵-  بیمارستان کودکان  ۵۱

۴-۵-۱- اتاق بازی کودک در بیمارستان  ۵۳

۴-۵-۲- رنگ در بیمارستان کودکان  ۵۷

۴-۵-۳- اهمیت زیستی رنگ   ۵۷

۴-۵-۴- میزان تحریک کنندگی رنگ‌های اصلی  ۵۹

۴-۵-۷- ارتباط رنگ با جنس مواد و نور  ۶۳

۴-۶- نتیجه‌گیری  ۶۴

تدابیر و پیشنهاداتی جهت گرافیک محیطی بیمارستان کودکان: ۶۴

۴-۷- بیماریهای خونی کودکان: ۶۶

۴-۷-۱- بیماریهای خونی: ۶۷

۴-۷-۱-۱- آنمی‌ها ۶۷

۴-۷-۱-۲- آنمی فقر آهن  ۶۸

۴-۷-۱-۳- آنمی سلول داسی شکل  ۷۰

‍۴-۷-۱-۴- سندرم تالاسمی  ۷۱

۴-۷-۲- بیماری‌های خون ریزی دهنده و انعقادی  ۷۲

۴-۷-۲-۱- هموستازها ۷۲

۴-۷-۲-۳- کمبود ویتامین K پس از نوزادی  ۷۶

۴-۷-۳- بیماریهای مغز استخوان  ۷۷

۴-۷-۶-۲- تومورهای بدخیم استخوان  ۸۳

فصل پنجم: معرفی و تحلیل نمونه ها ۸۴

۵-۱- بیمارستان محک   ۸۵

۵-۱-۱- بخش‌های مختلف بیمارستان: ۸۶

۵-۱-۱-۱- کلینیک آنکولوژی  ۸۶

۵-۱-۱-۲- بخش شیمی درمانی سرپائی  ۸۶

۵-۱-۱-۳- بخش بستری آنکولوژی  ۸۶

۵-۱-۱-۴- اورژانس   ۸۶

۵-۱-۱-۵- آزمایشگاه ۸۷

۵-۱-۱-۶- تصویربرداری  ۸۷

۵-۱-۱-۷- رادیوتراپی  ۸۷

۵-۱-۲- بخش خدمات حمایتی  ۸۷

۵-۱-۲-۱- بخش مددکاری  ۸۸

۵-۱-۲-۲- بخش روانشناسی  ۸۹

۵-۲-کلنیک بیماری‌های خونی کودکان در ویرجینیا ۹۱

۵-۳- بیمارستان کودکان آلبرتا  کالگری- کانادا ، ۹۵

فصل ششم: شناخت عوامل محیطی در بستر طرح  ۹۹

۲٫۶٫ تاریخچه  ۱۰۶

۳٫۶٫ جغرافیا ۱۱۱

۱٫۳٫۶٫ بررسی موقعیت جغرافیایی تهران  ۱۱۲

بخش دوم: مداخله  ۱۲۴

فصل اول: مبانی نظری   ۱۲۵

۱-۱- مقدمه  ۱۲۶

۱-۲- مباني نظري طرح  ۱۲۸

۱-۲-۱- تدوين مباني نظري طرح  ۱۲۸

۱-۲-۱-۱ شرايط محيطي  ۱۲۸

–  اثرات نور و روشنايي  ۱۲۹

– اثرات سروصدا ۱۲۹

ايجاد موانع صوتي  ۱۳۰

–  شرايط حرارتي  ۱۳۰

۸-۲-۱-۲- شرايط كالبدي  ۱۳۰

۱-۲-۱-۳- فرم ۱۳۶

۱-۲-۱-۴- ابعاد و اندازه ۱۳۶

۱-۳- تجزیه و تحلیل فضاها ۱۳۸

۱-۳- ۱-  تجزيه و تحليل فضاهاي معماري (اصلی) ۱۳۸

۱-۳-۲ – قسمت بندی و تعین محدوده ۱۳۹

۱-۳-۳ – انواع بیمارستان‌ها ۱۳۹

۱-۳-۴-  بیمارستان‌های دانشگاهی  ۱۴۰

۱-۳-۵ – مفهوم طرح ریزی  ۱۴۰

۱-۳-۶- جهت  ۱۴۱

۱-۳-۷-  تصویر  ۱۴۱

۱-۳-۸ اشکال ساختمانی درمانگاه بیماران سرپایی  ۱۴۲

۱-۳-۹-  راهروها ۱۴۲

۱-۳-۱۳-  اتاق‌های جراحی اصلی  ۱۴۴

اتاق بیهوشی  ۱۴۵

۱-۳-۱۴-  اتاق ترخیص بیهوشی  ۱۴۶

۱-۳-۱۵- اتاق شستشو  ۱۴۶

۱-۳-۱۶ اتاق اشیاءاستریل  ۱۴۶

آبریزگاه به خاطر مسائل بهداشتی مستراح‌ها بایستی خارج از محدوده جراحی و فقط در سرسرای (لابی) بیماران قرار گیرد. ۱-۳-۲۴  رعایت نکات ایمنی درجراحی  ۱۴۸

بخش‌های مراقبت  ۱۵۲

۱-۳-۲۷- اطاق های عمل بیمارستان  ۱۵۳

طراحی  اطاق‌های عمل  ۱۵۷

۱-۳- ۲۸ ورودی و محوطه بیمارستان  ۱۶۰

۱-۳- ۲۹ اتاق انتظار بیمارستان  ۱۶۳

۱-۳- ۳۰- معماری داخلی در کلینیک   ۱۶۸

تاثیر فضاهای داخلی بر شکل معماری کلینیک   ۱۷۰

۱-۳- ۳۱  اثرات نور و رنگ در بهبودی بیماران  ۱۷۳

۱-۴-  تجزيه و تحليل فضاهاي غير اصلي (خرد) مجموعه  ۱۷۶

۱-۴-۱-  فضاهاي بازي آزاد ۱۷۶

۱-۴ -۲ – استفاده حداكثر از طبيعت  ۱۷۶

۱-۴ -۳-  ايجاد ارتباط بصري بين دو فضاي همجوار  ۱۷۶

۱-۴ -۴ – حداكثر استفاده از مبلمان آموزشي انعطاف پذير در تجهيز فضاها ۱۷۷

۱-۴ -۵  استفاده از نمادها و نشانه‌ها ۱۷۷

ده اصل طراحي محوطه سازی برای فضاهاي ویژه كودكان  ۱۷۹

فصل دوم: برنامه‌ريزي معماري  ۱۸۱

۲-۲- برنامه‌ريزي فيزيكي  ۱۸۴

۲-۳- استانداردهای بیمارستان وکلینیک   ۱۸۶

۲-۳-۱- اتاق‌هاي معاينه و درمان  ۱۸۹

سيستم اتاق‌هاي معاينه و درمان داخل بخش‌ها ۱۸۹

سيستم واحد معاينه و درمان  ۱۸۹

ملاقات بيماران  ۱۹۰

سيستم ملاقات يك مرحله‌اي  ۱۹۰

۲-۳-۳- نور  ۱۹۲

جلوگيري از تابش افتاب  ۱۹۲

نور مصنوعي در اتاق‌هاي بستري  ۱۹۲

محل استقرار ساختمان بيمارستان: ۱۹۳

فضاهايي كه باعث توليد صدا مي‌شوند ۱۹۴

۲-۳-۷- تعداد تخت در اتاق‌هاي بستري در بخش بستري داخلي / جراحي  ۱۹۵

۲-۳-۸- سرويس‌هاي بهداشتي معلولان  ۱۹۶

۲-۳-۱۴- عناصر تشكيل دهنده ايستگاه پرستاري  ۱۹۹

پيشخوان  ۱۹۹

۲-۳-۲۰- تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشكان  ۲۰۱

اتاق معاينه و درمان  ۲۰۱

انبار تجهيزات و وسايل  ۲۰۵

دستشويي بيمارستان  ۲۰۵

۲-۳-۲۱- اصول ايمني جان بيماران  ۲۰۷

۲-۳-۲۳- ديوارهاي داخلي بخش هاي بستري داخلي / جراحي  ۲۰۹

فصل سوم:تاسیسات  ۲۱۳

۳-۱- مقدمه  ۲۱۵

۳-۲- تهویه مطبوع  ۲۱۵

۳-۳- شرایط طرح خارج  ۲۱۵

۴-۲- طرح داخل از لحاظ هوای تازه ، چرخش هوا و فشار نسبی هوا ۲۱۷

درزهاي انبساط Expansion joints 222

– سازه‌هاي فضايي  ۲۲۳

۸-۱۱-۶-۱- مزاياي سازه‌هاي فضاكار  ۲۲۴

منابع فارسي  ۲۲۶

 

—————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word  دارای ۲۲۶ صفحه می باشد.

هزینه محصول : ۱۵.۰۰۰ تومان

از ویژگی های پروژه های وب سایت ما نسبت به دیگر ســایت ها :

این محصول دارای هدیه های برای کاربرانی که از ما خریداری کنند

-مطالعات اقلیمی شهر مورد نظر شما – هدیه خرید این محصول بصورت رایگان

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

 

برچسب ها

دانلود رساله کلینیک بیماری های خونی کودکان.کلینیک بیماری های خونی کودکان.پایان نامه کلینیک بیماری های خونی کودکان.مركز بیماری های خونی کودکان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله کلینیک بیماری های خونی کودکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *