دانلود رساله خانه شعر و ادبیات

12,000 تومان

برای خرید از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

توضیحات

دانلود رساله خانه شعر و ادبیات

فهرست مطالب

فصل اول : گذري بر ادبيات وشعر………………۱       

۱-۱-ريشه شناسي وتعريف……………………..۲             

۱-۲-شعر………………………………….۴         

  ۱-۳-نثر………………………………….۵                          

۱-۴-مقاله………………………………..۵

۱-۵ -داستان………………………………۶                      

۱-۶-رمان…………………………………۶

۱-۷- آثارمنثور ديگر……………………….۷          

۱-۸-نمايشنامه…………………………….۸             

۱-۹-ادبيات شفاهي………………………….۹              

۱-۱۰-ديگرگونه هاي روايي……………………۹                           

۱-۱۱-نظريه ادبي………………………….۱۰                  

۱-۱۲-گونه هاي ادبي……………………….۱۰          

۱-۱۳-آرايه هاي ادبي………………………۱۰          

۱-۱۴-نقد ادبي……………………………۱۱            

۱-۱۵-شعركهن فارسي………………………..۱۱  

۱-۱۵-۱-تاريخچه شعر كهن فارسي………………۱۱     

۱-۱۵-۲-انواع شعر كهن فارسي………………..۱۳ 

۱-۱۶-شعر نو فارسي………………………..۱۴   

۱-۱۶-۱-اهميت شعر…………………………۱۴

۱-۱۶-۲-احساس وانديشه وتخيل………………..۱۶

فصل دوم:تحولات وجريان هاي شعروادبيات معاصر ايران…………………………………..۱۸  

۲-۱ -تحولات شعر معاصر……………………..۱۹           

۲-۱- ۱-تحولات شعر معاصرفارسي……………….۱۹                  

۲-۱-۲-تحولات سرشت وجايگاه شعر پس از مشروطيت …۱۹

۲-۱-۳-تبديل شغل به رسالت………………….۱۹                

۲-۱-۴-تبديل من شخصي به من اجتماعي………….۲۱    

۲-۱-۵-تبديل مخاطب خاص به مخاطب عام ………..۲۱

۲-۱-۶-تاثير ويژگيهاي بومي و اقليمي ………..۲۲

۲-۱-۷-شاعران بزرگ پس از مشروطه…………….۲۲                          

۲-۲-تحول در شعر امروز…………………….۲۲    

۲-۳-زنان شاعر……………………………۲۵     

۲-۴-نشر دفترهاي شعر………………………۲۵ 

۲-۵-تاثير فرماليسم بر ادبيات معاصر ايران……۳۰

۲-۵-۱-آشنايي زدايي در ادبيات معاصر ………..۳۶

۲-۵-۲-جلوه هاي آشنايي زدايي در اشعار دكتر شفيعي كدكني…………………………………..۳۸   

۲-۶-رمانتيسم،اصول آن ونفوذآن در شعر معاصرايران۴۱

۲-۷-شعر(موج نو)وشعر (حجم گراي)معاصر فارسي ….۵۷

۲-۷-۱-تاريخچه …………………………..۵۹                                                

۲-۷-۲-اصطلاح موج نو،سرآغازووجه تسميه آن …….۶۰

۲-۷-۳-زمينه هاو عوامل پيدايش جريان موج نو و شعر حجم گرا ………………………………..۶۲

۲-۷-۴-اصطلاح حجم گرايي؛سرآغاز ووجه تسميه آن….۶۶

۲-۷-۵-ويژگي هاي شعر موج نو و شعر حجم گرا …..۶۸

۲-۸-جريان سمبوليسم اجتماعي در شعر معاصر ايرا..۷۶

۲-۸-۱:تاريخچه……………………………۷۶        

۲-۸-۲-سمبوليسم در معني اصطلاحي وخاص ………..۷۸

۲-۸-۳-اصول وويژگي هاي مكتب سمبوليسم ……….۷۹

۲-۸-۴-شباهت ها وتفاوت هاي جريان شعر سمبوليسم اجتماعي فارسي و مكتب سمبوليسم……………………….۸۰

۲-۸-۳-جامعه گرايي……………………….۸۲      

۲-۸-۴-نماد گرايي………………………..۸۴       

۲-۸-۵-نتيجه گيري………………………..۸۹                 

۲-۹-پست مدرنيسم وشعر معاصر ايران………….۹۱    

۲-۹-۱:تاريخچه…………………………..۹۲                              

۲-۹-۲-نسبت شعر پست مدرنيستي ايران وبافت فرهنگي جامعه ايران…………………………….۹۵

۲-۹-۳-جريان شعري پست مدرن………………..۹۷ 

۲-۹-۴-ويژگي هاي كلي جريان شعري پست مدرن …..۹۹

۲-۹-۵-تخيل…………………………….۱۰۲                      

۲-۹-۶-ساختمان………………………….۱۰۳                 

۲-۹-۷-موسيقي…………………………..۱۰۴            

۲-۹-۸-زبان…………………………….۱۰۶

۲-۱۰-بررسي ادبيات سياسي ايران در دوره پهلوي اول………………………………….۱۰۹

۲-۱۰-۱-كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹وبر آمدن رضاشاه……………………………….۱۰۹

۲-۱۰-۲-ويژگي هاي كلي ادبيات در فاصله سالهاي  ۱۳۲۰-۱۲۹۰…………………………….۱۱۴

۲-۱۰-۳-شعر سياسي در سال ۱۳۲۰-۱۲۹۹……….۱۱۷    

۲-۱۰-۴-وضعيت ادبيات داستاني در دوره پهلوي اول …………………………………….۱۲۴

فصل سوم:بررسی نمونه­های موردی…………..۱۳۲  

موزه ادبيات در  مارباخ………………..۱۳۳         

فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي ايران…….۱۳۸    

خانه ادبيات افغانستان…………………۱۴۱     

فصل چهارم: مکان طراحی و شناخت بستر طراح…۱۴۲

۴-۱ -۱-بررسی موقعیت جغرافیایی استان فارس..۱۴۳

۴-۱-۲ – بررسی موقعیت جغرافیایی شهر شیراز..۱۴۳

۴-۱-۳-مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز ……۱۴۴

۴-۱-۴ – مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز…….۱۴۵ 

۴-۱-۵ -مشخصه های اقلیمی شهر شیراز ……..۱۴۵

۴-۲ -تحلیل شرایط اقلیمی (آب و هوا و دما)..۱۴۶

۴-۲-۱- آب و هوا………………………۱۴۶

۴-۴-۲ -رطوبت و بارندگی………………..۱۴۶

۴-۴-۳ -دما…………………………..۱۴۷

۴-۴-۴-رطوبت………………………….۱۴۸

۴-۴-۵ -بارندگی……………………….۱۵۰

۴-۴-۶ -باد…………………………..۱۵۱

۴-۴-۷- لرزه خیزی……………………..۱۵۲

۴-۵- انتخاب سايت……………………..۱۵۳         

۴-۵ -۱-معرفی سایت ها………………….۱۵۳

۴-۵-۲-راهنماي انتخاب سايت …………….۱۵۶

۴-۵-۴-ارزيابي سايت ها…………………۱۵۷   

۴-۶-تحلیل سایت ………………………۱۵۸      

۴-۶-۱-مسير هاي دسترسي ………………..۱۵۹

۴-۹-۲-همجواري ها……………………..۱۶۰

۴-۹-۳ -مسير حرکت خورشید……………….۱۶۱  

۴-۹-۴- مسير  باد……………………..۱۶۲

فصل پنجم:برنامه­ریزی فیزیکی و روند شکل­گیری طرح…………………………………۱۶۳

۵-۱ -روندشكل گيري طرح…………………۱۶۴

۵-۱-۱-بخش هاي اصلي طرح………………..۱۶۵

۵-۲-برنامه ريزي فيزيكي………………………۱۶۴

۵-۳-سازه…………………………….۱۷۰

۶-۳-تاسیسات………………………….۱۷۱

نقشه های طرح…………………………۱۷۳

—————————————

توضیحات فایل :

فرمت این فایل Word می باشد.

هزینه محصول : ۱۷٫۰۰۰ تومان

حجم فایل : ۲۱٫۰۳ مگابایت

برای خرید در قسمتــ بالا از گزینه افزدون به سبد خرید استفاده کنید >>> بعد از خرید بصورت اتوماتیک لینک دانلود به نمایش خواهد شد همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

baner--me

» لطفا در ابتدای پست الکترونیکی خود www را قرار ندهید ، درغیر اینصورت فایل ارسالی درچار مشکل خواهد شد

 

_________________

دانلود رساله خانه شعر و ادبیات.مركز خانه شعر و ادبیات.دانلود مطالعات خانه شعر و ادبیات.خرید رساله خانه شعر و ادبیات.مطالعات خانه شعر و ادبیات.پایان نامه خانه شعر و ادبیات.رساله کامل خانه شعر و ادبیات.رساله معماری خانه شعر و ادبیات

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رساله خانه شعر و ادبیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معدله فوق را حل کنید *